по-русски (RU)       english (EN)

1С:Uzņēmums 8

Tipveida konfigurācija
Mazo un vidējo uzņēmumu vadība Baltijai, 1.5. redakcija

Versija 1.5.4.1

JAUNUMI VERSIJĀ

Pievienots angļu interfeiss.
Pievienots fiskālā reģistratora draiveris MEANDR.

Klasifikatorā "Iekārtu draiveri" ir pievienots fiskālā reģistratora draiveris MEANDR (ActiveX komponente MFECBOle.exe, MFECBHW.dll), kas iekļauts konfigurācijas sastāvā.
Aizpildot iestatījumus ir jāaizpilda sekciju numuri apmaksām skaidrā/bezskaidrā naudā, PVN likmēm, kā arī precēm.
Fiskālā bloka MEANDR sekciju iestatīšanai tiek izmantota используется programma MFECBUTL.exe. Šajā programmā ietatītajiem sekciju numuriem ir jāsakrīt ar tiem, kuri uzstādīti 1C programmā.

Izmaiņas Izdevumu pavadzīmes tabulas daļas aizpildīšanā

Dokumenta "Izdevumu pavadzīme" tabulas daļā "Preces un pakalpojumi" pievienota iespēja aizpildīt kolonnu "Daudzums" pēc vērtībām kolonnā "Rezerve", kā arī notīrīt – vērtības kolonnā "Daudzums".

Izmaiņas katalogā Kontrahenti

Katalogā Kontrahenti pievienots filiāles kods.
Realizēta kontrahentu unikalitātes pārbaude pēc kombinētās atslēgas "Reģistrācijas numurs" + "Filiāles numurs" juridiskajām personām, pēc Personas koda – fiziskajām personām.

Izlabotas atrastās kļūdas.